Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 3445

Badania

Raporty kwartalne z realizacji celów projektu.

 

Rozpowszechnianie treści niniejszych dokumentacji, zarówno w całości, jak i we fragmentach, metodologii, technik i wyników badań możliwe tylko z poszanowaniem praw autorskich.

Opublikowano dnia 30.08.2015 r.

 

 

< Po lewej zdjęcia zespołów badań architektonicznych i badań radarowych podczas prowadzenia prac.

 

 

 ^ U góry elewacja frontowa zespołu kamienic - wynik badań prowadzonych za pomocą tachimetru z wykorzystaniem oprogramowania AutoCad-TachyCad-PhoToPlan oraz rekonstrukcja faz budowlanych elewacji frontowej zespołu kamienic przy ul. Mostowej 6 w Toruniu.